PETERSBURG INVITES // DOE HET NIET ZELF - 19/09 - 10.00 TILL 18.00

Petersburg invites // Doe Het Niet Zelf

dhnz_petersburg

Op de Doe Het Niet Zelf-dag op zaterdag 19 september 2009 kunnen
buurtbewoners, creatieven en/of creatieve ondernemers in de
projectruimte van Petersburg Project Space met gesloten beurs
diensten ruilen.

Mensen kunnen zich aanmelden via www.doehetnietzelf.org/petersburg
en daarbij aangeven welke diensten ze aanbieden en wat ze vragen. Dan
worden er matches gemaakt.  Gematchte personen ontmoeten elkaar op de
dag zelf in de projectruimte, waarbij de dienst ter plekke wordt
geruild.

Op die dag zijn er twee blokken, van 10 tot 13.30 en van 14.30 tot 18
uur, met ruimte voor ca 35 tot 50 matches.
Een gezamenlijke lunch en nazit met alle organisatoren en deelnemers
is een onderdeel van het programma.

De Doe Het Niet Zelf-dag is gratis voor deelnemers.


Op het Patatatoe-festival bij de Oosterkerk op 5 september kunt je tussen 13 en 16 u
terecht bij de stand van Petersburg. Mensen kunnen ter plekke informatie krijgen, de
presentatievideo van Petersburg zien en zich inschrijven.

www.doehetnietzelf.org
Marcel van der Drift en Arnoud van den Heuvel startten begin 2008 Doe
Het Niet Zelf. In hun Doe Het Niet Zelf-evenementen werden ad-hoc
samenwerkingsmogelijkheden tussen zelfstandige creatieven
gestimuleerd. Eerder organiseerden zij in opdracht van De Brakke
Grond en de Gemeente Hilversum Doe Het Niet Zelf-dagen.
OPENING PETERKAST #1 RONALD NIJHOF - 18/09 - 18.00 TILL 20.00

De Peterkast is een verrijdbare verlichte vitrinekast naast de voordeur van Petersburg Project Space. De kast is mede ontworpen en gebouwd door Ronald Nijhof en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds. Elke twee weken is de kast het exclusieve domein van een uitgenodigde kunstenaar. Het gemaakte werk is vervolgens twee weken lang dag en nacht te zien. Elke expositie wordt geopend op vrijdag tussen 18 en 19u.

P#1 Ronald Nijhof, van vrijdag 18-09-09 - vrijdag 02-10-09.

Werk Ronald Nijhof: De werken zijn gebaseerd op architectonische principes en de grote invloed die de gebouwde omgeving heeft in ons dagelijks leven. Vaak ligt het startpunt van een proces bij specifieke architectuur, zoals hoe in het modernisme de vormgeving van de sociale woningbouw en die van elitaire villa's naast elkaar kan bestaan en in zekere zin gelijkvormig is.

De focus ligt op installaties en objecten, die sterk leunen op het effect van licht en geluid. De werken kunnen worden beschouwd als 1 op 1 modellen, afgeleiden of uittreksels van ruimtelijke situaties. Nijhof stelt ten doel te voorzien in mogelijkheden tot observeren.

Zijn werk is onder meer te zien geweest in: Moira - Utrecht, De Vishal - Haarlem, Garage - Stralsund, De Gele Rijder - Arnhem, Artis - Den Bosch

peterkast01

Mede mogelijk gemaakt door:

ScreenHunter_1066

Screen shot 2009-09-17 at 17.33.06

VIDEONACHT - 12/09


flyer-scan1

Videonacht - Zaterdag 12 september, deur open: 20.00 uur

Voor de derde keer organiseert Petersburg Project Space een avond met live audio visuele performances, een spannende mix van analoog en elektronisch werk. De videonacht is het slot van de videozomer, en de start van het nieuwe seizoen in Petersburg.
Roland Hendriks speelt Sonatas and Interludes for prepared piano van John Cage, en recent werk van Martijn van Boven en Gert-Jan Prins.

--

Pianist Roland Hendriks (1963) zal zaterdagavond de Sonatas & Interludes van de Amerikaanse componist John Cage (1912- 1992) ten gehore brengen. Hendriks volgde na zijn muziekstudie de Masterclasses die Cage in 1988 aan het Haags conservatorium en in het centrum voor nieuwe muziek te Middelburg gaf.
De 'Sonatas and Interludes' vormen het meest omvangrijke werk dat Cage geschreven heeft voor de prepared piano. Door hout, bamboe, schroeven en ander materialen tussen de snaren aan te brengen, ontstaat er een exotische klank die sterk verwant is met de Indonesische gamelanorkesten. Vormelijk verwijst zijn muziek echter overduidelijk naar de klassieke, westerse muziektraditie met duidelijke en terugkerende melodielijnen en harmonieën.
Dit laatst is zeker het geval in de Sonata XII die eenvoudigweg bestaat uit twee delen die herhaald worden (AABB). Door de specifieke klank van de prepared piano worden deze referenties enigszins verdoezeld, maar niet zodanig dat ze moeilijk traceerbaar zouden worden.
Cage werkte van februari 1946 tot maart 1948 aan de 'Sonatas and Interludes'. De eerste stukken van het werk werden in 1946 voorgesteld door de pianist Maro Ajemian, aan wie ze ook opgedragen waren.

Sonatas-interludes-table

Shadow Shift (2009) van Martijn van Boven
| length 18 | format Live performance | black & white | audio 5.1 surround sound 
In een totaal schijnbare lege audiovisuele ruimte ontwaart de toeschouwer schaduwen, contouren, sporen en reflecties van  gefragmenteerde beeld en geluidsobjecten. In Shadow Shift wordt in zes delen de veranderende  positie van de toeschouwer in een immersief digitaal landschap uiteengezet. Daarbij is de verandering van het perspectief in de harde 'cut' waarneembaar. Alleen is de pure gewaarwording van deze perspectief shift door de ondoordringbare esthetiek van het witte beeld en de compacte soundscape voor de toeschouwer lastig te ontwaren. Shadow Shift baseert zich op de laatste deel van Van Boven's film "A Thousand Scapes" waarbij de defragmentatie van beeld en geluidsruimtes centraal staat. In Shadow Shift ziet met schaduw versies van mogelijk films. 

PLCC_6
Martijn van Boven - Shadow Shift

Gert-Jan Prins staat sinds 20 jaar bekend als een van de meest uitdagende Nederlandse geluidskunstenaars. Als autodidact spoort hij de sonische en muzikale kwaliteiten van elektronische ‘noise’ op.
Prins legt in zijn werk verbanden met zowel de huidige elektronische clubcultuur, waarin hij een bijzonder radicale positie inneemt met betrekking tot het onderzoeken van elektronisch geluid en zijn relatie met het visuele, als 
met de performance- en machinekunst uit de jaren tachtig, de de erfenis van de industriële samenleving omsmolt tot bedreigende, soms ook sublieme ontmoetingen met de technologie.


AFKlogo_bw_300dpi

centrum_logo7o_100

ScreenHunter_1066